نام : Claus Räfle
تاریخ تولد : نامشخص
محل تولد : نامشخص
امتیاز طرفداران : 3.0E-5
مشاهده پروفایل کارگردان در سایت

آرشیو کلی فیلم های این کارگردان
برلین سال 1943، تقریبا 7000 نفر موفق شده اند به پناهگاه های زیرزمینی بروند و از این تعداد حدود 1700 نفر تقریبا می توانند از جنگ جان سالم به در ببرند. این فیلم داستان چهار نفر از این بازمانده ها را روا...